~ Registrul comerțului

Aveți o idee de antreprenorială pe care doriți să o materializați prin propria afacere sau poate vă doriți o asociere cu oameni care împărtășesc aceleași viziuni ale pieței.

Aveți o idee novatoare prin care puteți ajuta de la cazuri sociale la susținerea anumitor sectoare culturale sau poate militați pentru idei revoluționare în domeniile sociale curente.

Echipa de avocați BelecaLawyers se adresează atât persoanelor fizice care doresc să-și pună bazele unei afaceri și să desfășoare activități economice sau să-și ofere serviciile prin exploatarea profesiilor liberale, cât și persoanelor juridice, indiferent de domeniile economice vizate, în toate etapele ce țin de relația cu Registrul Comerțului: constituire, modificare acte constitutive, în problemele ce privesc asociații (excluderea sau retragerea acestora), dizolvare, fuziune și divizare, lichidare.

Ø Înființarea societății

Astfel, Echipa noastră vă poate acorda consultanță juridică cu privire la alegerea tipului de societate care să se potrivească profilului și scopului urmărit de dumneavoastră și vă asigură asistență juridică și reprezentare în vederea obținerii autorizațiilor sau licențelor necesare funcționării, redactarea actelor constitutive, contractele necesare pentru sediu, contracte de împrumut, acorduri între asociați, hotărâri A.G.A., rezervare denumire societate – etape premergătoare înregistrării societății astfel aleasă, asigurându-vă asistență juridică și reprezentare în fața Registrului Comerțului, până la obținerea certificatului de înregistrare, a certificatului constatator.

Ø Modificarea actelor constitutive

De asemenea vă asigurăm asistență juridică și reprezentare în toate demersurile impuse de procedurile de modificare a structurii societare –administratori/directori(numire/demitere/înlocuire), asociați (intrare, excludere, retragere), capital social (reducere sau majorare), cesiune părți sociale, înființare/radiere puncte de lucru, sucursale, filiale sau reprezentanțe, prelungire contract de sediu sau modificarea acestuia, modificarea sau completarea obiectului de activitate sau alte nevoi ale societății, conform perspectivelor și planului de afaceri.

Tot în legătură cu activitatea societății, avocații noștri asigură consultanță și asistență juridică în toate activitățile și parteneriatele vizate pentru ca acestea să fie în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în luarea de decizii în toate aspectele ce privesc societatea.

De asemenea, Echipa de avocați BelecaLawyers se adresează și Asociațiilor și Fundațiilor, în toate etapele existenței lor, de la înființare, până la lichidare, oferind, în tot acest parcurs, consultanță juridică de specialitate, asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată competente, dar și în afara relației cu acestea, în activitățile ulterioare înființării, formulare de documente necesare: Act constitutiv, acte modificatoare, contracte cu colaboratori, sponsori, voluntari, orice alt înscris în relație cu scopul acestor două entități.

Trimiteți-ne e-mail