Aveți o creanță – trebuie să o recuperați și vă doriți acest lucru, însă fără izbândă.

Echipa de avocați BelecaLawyers vă asigură consultanță, precum și asistență juridică și reprezentare în toate demersurile ce se impun pentru recuperarea debitelor dumneavoastră.

Pentru aceasta,  trebuie să aveți în vedere cuantumul total al creanței (valoarea debitului principal, fără a omite, însă, valoarea penalităților pentru fiecare zi de întârziere, până la dată efectuării efective a plății).

În acest sens, Echipa de avocați BelecaLawyers, vă va asigura asistență juridică și reprezentare atât în relația cu debitorul, în încercarea soluționării diferendului pe cale amiabilă, dar și în fața instanțelor de judecată competente, indiferent de gradul de jurisdicție, în toate etapele procesuale, inclusiv în faza de executare silită, în cazul în care se impune, pe următoarele căi:

  • cererii de valoare redusă, în cazul creanțelor mai mici de 10 000 lei,
  • pe calea ordonanței de plată, pentru debitele ce depășesc suma de 10 000 lei
  • sau prin procedura de drept comun.

Toate aceste căi de recuperare a creanțelor impun achitarea unei taxe de timbru care variază în funcție de tipul de proces pentru care ați optat. Astfel cererile ce vizează creanțe care nu depășesc 2 000 lei, se taxează cu 50 lei, iar cererile ce vizează creanțe mai mari de 2 000 și în limita celor 10 000 lei, se taxează cu 200 lei. În ceea ce privește ordonanțele de plată, acestea se timbrează cu 200 lei, indiferent de cuantumul creanței, iar acțiunile pe drept comun sunt timbrate în funcție de valoarea totală a creanței.

Diferența dintre aceste trei este dată de mijloacele de probă administrate în vederea dovedirii creanței, a cuantumului taxei de timbru și a timpului de soluționare în instanță.

Echipa noastră vă va ajuta să alegeți calea optimă.