Răspundere delictuală

Vă considerați lezat sau discriminat. Ați fost acționat pentru încălcarea drepturilor și libertăților.

Sunteți victimă a unui accident rutier, aviatic sau de muncă.

Ați fost prejudiciat în urma unor dezastre și calamități naturale.

Echipa de avocați BelecaLawyers acordă consultanță, asistență juridică și reprezentare în fața tuturor autorităților administrative competente cum ar fi Consiliul Național al Audiovizualului, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, dar și în fața instanțelor de judecată, indiferent de gradul acestora de jurisdicție , în cauze privind stabilirea răspunderii civile delictuale izvorâte din atingerile aduse respectului vieții private și al demnității persoanei umane, discriminări legate de apartenența la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată sau discriminări prin prisma convingerilor, sexul sau orientare sexuală.

De asemenea, asigurăm asistență juridică și reprezentare în cauze privind stabilirea răspunderii civile delictuale izvorâte din moarte ilicită sau din vătămări corporale cauzate de diverse accidente:

– Accidente rutiere, adresându-ne tuturor celor care au fost victime ale unui accident, indiferent de poziția sa ca participant la trafic: conducător auto, motociclist, biciclist, pieton

– Accidente aviatice, adresându-ne atât pasagerilor la bord, cât personalului de bord: piloți, copiloți, însoțitori de bord

– Accidente de muncă

Tot cu privire la răspunderea civilă delictuală, Echipa noastră mai asigură asistență juridică și reprezentare în cauze ce au în vedere pierderile materiale și umane, ca urmare a unor dezastre naturale: mișcări seismice (cutremure), inundații , alunecări de teren.

Trimiteți-ne e-mail