Ați fost înșelat sau sunteți victimă a unor amenințări, agresiuni.

Ați fost ținta unor abuzuri.

Ați fost sau sunteți victimă a violenței domestice.

Ați fost hărțuit.

Sunteți anchetat în legătură cu o faptă de natură penală.

Ați greșit, săvârșind o faptă de natură penală, dar știți că orice greșeală asumată este aproape îndreptată.

Prin experiența celor peste 15 ani de activitate, prin abilitate și intuiție, fiecare caz prinde contur, reușind să descoperim toate pârghiile care să conducă la o soluționare echitabilă.

Fie că sunteți persoane fizice sau persoane juridice, Echipa noastră de avocați este pregătită să vă asigure asistență juridică și reprezentare.

Printr-o strategie unică, combatantă, clientul nostru beneficiază de toate demersurile impuse de fiecare etapă a procesului penal, de la faza de urmărire penală (asigurând aplicarea justă a măsurilor preventive, a măsurilor asiguratorii, de siguranță), inclusiv în ceea ce privește actele premergătoare acesteia, faza camerei preliminare și până la faza instanțelor de judecată, de la prima instanță și până la instanțele superioare, în căile de atac și extraordinare de atac, dar și în faza de executare a hotărârilor judecătorești rămase definitive.

Serviciile oferite de Echipa de avocați BelecaLawyers includ, pe lângă elaborarea plângerilor, denunțurilor, memoriilor, petițiilor în vederea sesizării organelor de urmărire penală, asistarea și reprezentarea pe timpul desfășurării anchetei propriu-zise, participarea la acte de procedură specifice anchetei, precum și în fața instanțelor de judecată.

Faptele penale ce se circumscriu sferei noastre de expertiză sunt infracțiunile economice, financiare, contabile, infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni de fals, infracțiuni de corupție și serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni contra familiei, contra libertății religioase și respectului datorat persoanelor decedate, infracțiuni contra siguranței publice, infracțiuni contra persoanei.

Ghidați de etică și de principiile noastre nu asistăm persoanele anchetate pentru săvârșirea faptelor penale ce privesc dreptul la viață, integritate fizică și psihică, precum și faptele privind traficul și operațiunile ilicite de droguri.

Trimiteți-ne e-mail