Vă considerați lezat, discriminat, simțiți asupra dumneavoastră o atmosferă ostilă, degradantă. Vă simțiți umilit sau ofensat. Vi s-au încălcat drepturile și libertățile sau ați fost acționat pentru discriminare sau pentru încălcarea drepturilor și libertăților seamănului dumneavoastră. Vi s-a adus atingere vieții private pe motivul dreptului de a fi informat. Simțiți că nu sunteți tratați de la egal la egal cu semenii dumneavoastră. Vi s-a îngrădit accesul la o funcție/poziție cu toate că aveți toate competențele necesare. Vi s-a oprit accesul la serviciile publice administrative și juridice, de sănătate, la educație.

Echipa de avocați BelecaLawyers vă acordă consultanță, asistență juridică și reprezentare în fața tuturor autorităților administrative competente precum Consiliul Național al Audiovizualului, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, dar și în fața instanțelor de judecată, indiferent de gradul acestora de jurisdicție, în cauze privind stabilirea răspunderii civile delictuale izvorâte din atingerile aduse respectului vieții private și al demnității persoanei umane, discriminări legate de apartenența la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată sau discriminări prin prisma convingerilor, sexul sau orientare sexuală.

Trimiteți-ne e-mail