Internațional privat

Aveți o hotărâre definitivă, pronunțată de o instanță din afara granițelor țării și vă doriți ca aceasta să producă efecte și în România sau un litigiu care vizează raporturi civile, comerciale, de familie sau orice alte raporturi de drept privat cu element de extraneitate.

Echipa noastră de avocați vă consiliază pornind de la stabilirea competenței în materie de extraneitate, a legii aplicabile, de la opțiunea pentru legea aplicabilă – acolo unde legea o permite, până la asistență și reprezentare în fața instanțelor competente sau recunoașterea și executarea pe teritoriul României a hotărârilor pronunțate în alte state.

Trimiteți-ne e-mail