Ați câștigat un proces civil sau penal și aveți o hotărâre definitivă pe care debitorul nu înțelege să o respecte.

S-a început abuziv împotriva dumneavoastră o executare silită.

Echipa de avocați BelecaLawyers vă asigură asistență juridică și reprezentare pe toată durata procesului, în toate etapele, de la cea premergătoare acestuia și, inclusiv, în cea de executare silită sau, strict, în ceea ce privește demararea procedurilor de executare silită și urmărirea dosarului, prin menținerea relației cu instituția abilitată – executorul judecătoresc, pe toată desfășurarea acestei proceduri.

Fie că este vorba de cauze civile sau cauze penale, Echipa noastră va întreprinde demersurile necesare punerii în executare a hotărârilor, reprezentându-vă, deci, interesele pe durata desfășurării întregii proceduri.

De asemenea, vă oferim servicii de consultanță, asistență juridică și reprezentare  în vederea contestării și/sau suspendării executării silite.