DEZASTRE NATURALE :

  • mișcări seismice (cutremure), 
  • inundații ,
  • alunecări de teren
  • avalanșe

CALAMITĂȚI TEHNOGENE :

  • Scurgeri de substanțe toxice, radioactive
  • explozii ,
  • șocul clădirilor
  • distrugeri.

V-a fost încălcat contractul de muncă sau urmează să vă angajați și vă doriți un contract clar, fără interpretări și ambiguități.

Vi s-a îngrădit accesul la o funcție/poziție cu toate că aveți toate competențele necesare.

Ați fost în mod abuziv concediat sau ați suferit un accident în exercițiul muncii dumneavoastră.

 Aveți o societate și vă doriți ca departamentul de resurse umane să beneficieze de un cadru legal transparent, o organizare temeinică, riguroasă în ritmul dezvoltării și nevoilor businessului.

Echipa de avocați BelecaLawyers vă acordă consultanță juridică de specialitate și vă asigură asistență juridică și reprezentare în fața tuturor instanțelor de judecată, indiferent de gradul de jurisdicție, precum și a autorităților administrative, printre acestea Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, în toate raporturile de muncă, indiferent de poziție (angajat sau angajator) și cu privire la conflictele izvorâte din aceste raporturi: conflicte și litigii ce privesc executarea, modificarea și încetarea contractelor de muncă, răspundere contractuală/contravențională, accidente de muncă, hărțuire și discriminare.

În plus, pentru clienții noștri – Societăți, avocații noștri asigură consultanță juridică de specialitate, în situații de restructurare și concediere colectivă, negocierea, elaborarea și înregistrarea contractelor individuale și colective de muncă la autoritățile competente, regulamente interne.

De asemenea, Echipa de avocați BelecaLawyers asigură servicii juridice de specialitate în probleme legate de securitatea socială și colectivă.

Dacă ați fost victime ale incompetenței autorităților de a interveni în timp util și respectând procedurile și protocoalele în vigoare, în caz de dezastre naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren, avalanșe), calamități tehnogene (scurgeri de substanțe toxice și radioactive, explozii, șocul clădirilor, distrugeri), accidente (rutiere, aviatice), cauzându-vă pierderi atât materiale, dar mai ales umane, adresați-vă Echipei noastre, vă vom ajuta în repararea prejudiciilor cauzate.