Vă doriți încheierea unui parteneriat, însă nu știți ce tip de contract v-ar avantaja sau poate vă doriți un contract clar, fără ambiguități sau posibile interpretări

Echipa de avocați BelecaLawyers vă asigură consultanță juridică de specialitate, în negocierea, formularea și/sau modificarea tuturor tipurilor de contracte pe care le vizează activitatea dumneavoastră sau în relațiile  parteneriale pe care le dezvoltați – cu titlu de exemplu know-how, franciză, transport, vânzare-cumpărare, donație, închiriere, împrumut, sponsorizare, mandat, antrepriză, gaj, leasing, joint-venture, asigurare, agenție.

De asemenea, BelecaLawyers vă asigură asistență juridică și reprezentare în fața tuturor instanțelor de judecată, indiferent de gradul de jurisdicție.

Trimiteți-ne e-mail