Sunteți victima abuzurilor ANAF, ANPC, Garda Națională de Mediu, Agenția Națională Anti-Doping sau a altor autorități. Vi s-a adus o vătămare  a drepturilor sau intereselor legitime de către o autoritate publică. 

Vreți să supuneți controlului constituționalității o reglementare care vă încalcă drepturile fundamentale.

Întâmpinați probleme legate de impozit, cu privire la TVA, accize sau orice alte contribuții la bugetul de stat.

Echipa BelecaLawyers asigură consultanță, asistență juridică și reprezentare atât persoanelor juridice, cât și fizice, indiferent de domeniul de activitate, având expertiza necesară pentru a vă asista în raporturile cu autoritățile publice de la momentul efectuării unui control, de exemplu, până la contestarea actelor emise și reprezentarea în fața instanțelor de judecată.